Zhrnutie ReŠtart 2013

ReŠtart Slovensko 2013 sa momentálne nachádza vo fáze realizácie projektov víťazných tímov. 

Zámerom projektu bolo poskytnúť príležitosť spojiť sa s IT komunitou, firmami či mimovládkami a spoločne, v tímoch, pretaviť svoje nápady do funkčných webových, či mobilných riešení. Pre sociálnych inovátorov predstavovala súťaž jedinečnú a cennú príležitosť na zdieľanie a prijímanie spätnej väzby o ich nápadoch, možnosť spolupracovať s odborníkmi v rôznych oblastiach pri spustení funkčnej platformy, schopnej priniesť sociálnu zmenu v relatívne krátkom časovom období.

Cieľom projektu bolo podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. Aplikácie majú slúžiť občanom a majú konštruktívnym a neagresívnym spôsobom pomáhať riešiť problémy, s ktorými sa občania bežne stretávajú.

Do súťaže ReŠtart Slovensko 2013 sa do 23.októbra prihlásilo 27 predkladateľov projektov. Odborná porota spolu s Poradným výborom vybralo 10 projektov, ktoré postúpili do finále. O tom, kto sa stane víťazom druhého ročníka ReŠtartu, rozhodovala verejnosť svojimi hlasmi. Druhé online hlasovanie verejnosti prebiehalo na darcovskom portáli Ľudia Ľuďom, kde mali finalisti zverejnené svoje Výzvy projektov. Od 4.11. do 4.12. tak mali príležitosť online fundraisingom získavať dary od individuálnych darcov, ktoré sa započítavali ako 2 hlasy (1 darca = 2 hlasy). Dostupný však bol aj klasický hlasovací mechanizmus (1 hlas z 1 IP adresy za 24 hodín). 3 projekty s najvyšším počtom hlasov získali hlavné ceny, 5 000 EUR na realizáciu svojho projektu od spoločnosti SK-NIC. 4. a 5. miesto získali finančný príspevok od Nadácie ESET a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. 4 x 1 000 EUR poskytla ako ceny aj Nadácia Orange. Ďalších 6, nefinančných cien udelili partneri projektu (Google Slovensko, Websupport, TaylorWessing e/n/w/c). Súťaž vyvrcholila Gala večerom 4.12.2013, kde sa slávnostne odovzdali ceny. Celkovo sa udelilo 16 ocenení siedmim finalistom, v hodnote takmer 30 000 EUR.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ich dosiahnuté úspechy. Ostatným projektom prajeme, aby svoju myšlienku zachovali a pracovali na nej aj naďalej, pretože všetky projekty si zalúžili obdiv a aby sa im rovnako darilo.

Pre víťazov ešte pripravujeme tréningy zručností v online fundraisingu a komunikácií!

Prehľad ocenení

Cena SK-Nic, 3 x 5000€ a 3 x webhosting na 1 rok od spoločnosti Websupport:

 1. VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah
 2. NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia
 3. čo Robím

Cena Veľvyslanectva USA, 3000€ a 1500€:

 1. Mapa zločinu – 3000€
 2. Demagóg do vrecka – 1500€

Cena Nadácie Orange 4 x 1000€

 1. VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah
 2. NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia
 3. čo Robím
 4. Časová banka

Cena Nadácie ESET 2 x 1000€

 1. Mapa zločinu,
 2. Demagóg do vrecka

Cena advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c – právne poradenstvo v hodnote 3500€

 1. Budujeme nádej

Cena spoločnosti Google Slovensko – tablet Nexus a pozvanie na prehliadku Googlu

 1. Mapa zločinu

Hlasovanie verejnosti prebiehalo na portáli ĽudiaĽuďom.sk Celkovo prišlo finalistom  15 794 hlasov a 230 darcov podporilo všetky projekty sumou 2 155,28 €.

 Výsledky hlasovania v 2. ročníku súťaže:

 1. miesto – VŽDY a VŠADE – pomoc na dosah, 4357 hlasov, 74 darcov, vyzbieraná suma 383 €
 2. miesto – NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho násilia, 3587 hlasov, 39 darcov, vyzbieraná suma 1308,28 €
 3. miesto – čo Robím, 2759 hlasov, 75 darcov, vyzbieraná suma 271 €
 4. miesto – Mapa zločinu, 2878 hlasov, 12 darcov, vyzbieraná suma 25 €
 5. miesto – Demagóg do vrecka, 1469 hlasov, 11 darcov, vyzbieraná suma 84 €
 6. miesto – Budujeme nádej, 161 hlasov, 7 darcov, vyzbieraná suma 41 €
 7. miesto – Multikultimapa, 158 hlasov, 3 darcovia, vyzbieraná suma 3 €
 8. miesto – Otvorené projekty, 159 hlasov, 2 darcovia, vyzbieraná suma 11 € (zo súťaže odstúpili)
 9. miesto – Časová banka, 152 hlasov, 4 darcovia, vyzbieraná suma 13 €
 10. miesto – Menšiny vítané, 114 hlasov, 3 darcovia, vyzbieraná suma 16 €