ReŠtart Slovensko 2014

Projekt ReŠtart Slovensko 2014 nadväzuje na 2 úspešné ročníky, ktoré v roku 2012 a 2013 realizovalo CpF. ReŠtart rovnako ako po predošlé dva roky, ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových a mobilných riešení. Projekt zapojí občanov do vývoja riešení pre zlepšenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti, či v oblasti rovnosti a tolerancie.

Tento rok sme v rámci projektu vytvorili novú crowdfundingovú platformu, ktorá je plne funkčná od začiatku marca 2015:

start-lab_orez

Mnohí autori nápadov a online ideí, nemajú vlastné webové rozhrania, obyčajne svoje nápady komunikujú prostredníctvom rôznych stretnutí (napr. Startup Camp – Bratislava, TEDx, či iné konferencie tohto typu), no vzhľadom na to, že ide o projekty, ktoré sú len v úvodných fázach rozpracovanosti, autori nápadov nemajú zaručené, že získajú dostatočnú podporu zo strany donorov a verejnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť platformu, ktorá autorom týchto myšlienok poskytne priestor na online prezentáciu svojich verejnoprospešných online riešení prostredníctvom tzv.profilov, kde predstavia svoju skupinu, odprezentujú svoju ideu/nápad/projekt a to aj prostredníctvom možnosti pridania videí, prezentácií, fotografií, plánov či iných vizuálnych pomôcok.

Zároveň platforma poskytne priestor na získavanie spätnej väzby, komentárov verejnosti, či vyjadrením podpory cez tzv. „like“ na sociálnych sieťach či priamo na platforme.

A v neposlednom rade získajú predkladatelia aj priestor crowdfundingu.

Projekt ReŠtart Slovensko 2014 bol podporený sumou 31 500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu ReŠtart Slovensko 2014 je Posilnenie aktívneho občianstva.

Na tvorbe platformy sa podieľali aj darcovský portál Ľudia Ľuďom a Nadácia Orange, za čo im veľmi pekne ďakujeme.