EKOšetríme.sk

Andrea Pallang 20.2.2015
1062-gg

Šetriť energiou znamená znížiť množstvo energie použitej k dosiahnutiu podobného výsledku pri konečnom použití. Využívanie menej energie má mnoho výhod – môžete ušetriť peniaze a pomôcť životnému prostrediu. Výroba energie vyžaduje vzácne prírodné zdroje, napríklad uhlie, ropu a zemný plyn. Práve preto použitie menšieho množstva energie nám pomôže zachovať tieto zdroje a dlhodobo ich využívať v budúcnosti. V súlade s európskou legislatívou začala Západoslovenská distribučná spoločnosť od apríla minulého roku hromadne vymieňať merače vo všetkých domácnostiach, ktoré ročne spotrebujú viac ako štyritisíc kilowatthodín elektriny. Otázka znie, prečo len domácnosti? Naučme šetriť štát!

Našim zámerom je zlepšovanie  a spravovanie vecí verejných zvyšovaním transparentnosti verejnej a štátnej správy, jej efektivity a zodpovednosti.

Našou snahou je vytvoriť webový portál EKOušetríme.sk, ktorý  bude dostupný všetkým, občania budú mať možnosť sledovať  jednotlivé parametre spotreby el. energie v KWh a peniazoch  z pohodlia domova. Zamerať sa chceme  na budovy  verejnej a štátnej správy.

Našim cieľom je poukázať ako (ne)efektívne hospodári štát a navrhnúť ekoriešenia.

 

Identifikácia projektu

Je známe, že ušetriť za energie sa dá iba dvoma spôsobmi – sledovaním spotreby a znižovaním spotreby.
Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky. Našou snahou je šetriť verejné financie, naučiť štát šetriť a myslieť ekologicky.
Koncový zákazník dostane svoje meno a heslo, ktorými sa môže cez internet prihlásiť a pozrieť si, koľko elektriny míňa v ktorú hodinu, napríklad ráno, večer, cez víkend alebo cez deň, keď nikto nie je v budove.
Sledovanie samozrejme neznamená automatické šetrenie, ale je to nástroj, ktorým sa dá šetrenie dosiahnuť. Už len psychologický moment, keď viac myslíme na to, koľko míňame, pomáha šetriť. Pri možnosti kontrolovať spotrebu v jednotlivých intervaloch môžeme prísť aj na to, že spotreba sa výrazne znížila, keď sme používame žiarovky, ktoré sú úsporné na energiu, vymenili starý spotrebič – “žrúta” energii za výhodnejšiu energetickú triedu.
Výmena elektromeračov by sa nemala odraziť na cene energií, náklady na zmodernizovanie meracieho systému majú znášať distribučné spoločnosti. Na mieste však nie je ani automatické očakávanie nižších zálohových platieb alebo preplatkov, ak sa budete v spotrebe energií správať rovnako. Samotné inteligentné merače spotrebu elektriny nezvyšujú ani neznižujú, ale sú veľmi praktickým nástrojom na sledovanie, ako s energiou narábame.

Riešenie problému

Meranie je presnejšie a údaje o spotrebovaných hodnotách môže mať priebežne k dispozícii nielen distribútor, ako to bolo doteraz, ale aj koncový zákazník. Smart monitoring systémy totiž údaje o spotrebe, ktoré sa merajú v pravidelných intervaloch, posielajú bezdrôtovo cez webové rozhranie obom. Vďaka online monitoringu má spotrebiteľ prehľad aj o tom, či ho v ročnom zúčtovaní bude čakať preplatok, alebo míňa viac, ako boli zálohové platby a vie sa vopred pripraviť na nedoplatok. Zákazník tak môže pravidelne sledovať svoju spotrebu v pohodlí domova. Výmena starých elektromerov za nové inteligentné zariadenia si nebude žiadať žiadne úpravy alebo zásahy, žiadne nové káble a vedenia do budovy.

Riešenie: spáva vecí verejných, transparentne  otvorené dáta
našou snahou je namontovať smart merače do všetkých štátnych budov /parlament, ministerstvá, úrady/
pomocou webu , ktorý bude dostupný verejnosti, monitorovať jednotlivé parametre spotreby el. energie

Technické zabezpečenie projektu

Riešenie 1 krok:
- oslovíme jednotlivé inštitúcie verejnej a štátnej správy.
- v prípade, že  ešte nemajú smart merače, navrhneme ich urýchlenú montáž do všetkých štátnych budov a verejných  /prezidentský palác, parlament, ministerstvá, úrady, mestá a obce
- vytvoríme webportál, ktorý bude dostupný všetkým, občania budú mať možnosť sledovať  jednotlivé parametre spotreby el. energie v KWh a peniazoch  z pohodlia domova
- dáta na web bude nahadzovať poverený pracovník

Riešenie 2 krok:
po ročnom monitorovaní a vyhodnotení navrhneme vhodnejšie riešenia úspory energii

Cieľová skupina

Našou snahou je motivovať štát šetriť energie, verejné zdroje- financie nás všetkých a  zmeniť myslenie ľudí. Projekt je určený všetkým ľuďom bez ohľadu na vek. Vytvorený webový portál bude súčasťou predkladaného projektu ako (ne)efektívne hospodári s našimi daňami štát. Budeme veľmi radi, ak sa do projektu zapojí, čo najväčšie množstvo subjektov zo štátnej a verejnej správy.

Budúcnosť projektu

Budeme dbať na racionalizáciu:

- verejného osvetlenia – vhodné načasovanie spínania, lepšie nasmerovanie osvetlenia len na miesta, kde je to potrebné a naopak, odstránenie oslepovania a zbytočného svetelného znečistenia, čistenie krytov svetelných zdrojov a podobne.

- vnútorného osvetlenia v budovách – vhodné načasovanie, automatické vypínanie (napr. na spoločných toaletách), využívanie svetelných zdrojov s primeranou intenzitou (orientačné svetlá na chodbách si nevyžadujú takú intenzitu svetla ako osvetlenie v čitárni alebo kancelárii), vypínanie mimo času používania (v noci, počas prázdnin), prispôsobenie vonkajšiemu svetlu (dôležité je umývanie okien, aby prepúšťali čo najviac prirodzeného svetla) a podobne.

-využívania spotrebičov – vypínanie mimo času používania vrátane vypínania z pohotovostného režimu (tzv. „stand-by“), správne umiestnenie spotrebičov (chladiace zariadenia by mali byť v najchladnejšej časti miestnosti, nie v blízkosti zdrojov tepla alebo na mieste, kde svieti slnko a naopak, variče a rýchlovarné kanvice by nemali byť položené blízko chladničiek). Niektoré spotrebiče vôbec nie sú nevyhnutné, časť z nich je dokonca z rôznych dôvodov škodlivá, ale aj tak sa často používajú (napr. automaty na kávu a sladkosti).

Osvetľovacie systémy treba postupne vybaviť úspornými svetelnými zdrojmi (žiarivky alebo žiarovky LED). Sú síce drahšie ako klasické žiarovky, ale majú niekoľkonásobne menšiu spotrebu elektrickej energie a dlhšiu životnosť.
Všade tam, kde je to technicky a finančne možné, energeticky výhodné a praktické, treba nahrádzať klasické elektrické spotrebiče systémami na báze obnoviteľných zdrojov.

Ak sa projekt osvedčí, oslovíme s ponukou mestá a obce.

Chceme, aby portál fungoval, čo najdlhšie, neskôr môžeme pridať ďalšie položky ako je voda a plyn.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

autorka projektu: Andrea Pallang – občianska aktivistka a publicistka

budem potrebovať tím ľudí, ktorí pomôžu s tvorbou webu
rozbehnúť mediálnu kampaň
uvítam pomoc eko organizácii

Koho hľadáme

  • programátor
  • grafik
  • web dizajnér
  • právnik
  • ekonóm
  • žurnalista
  • marketingový poradca
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • aapallagio@gmail.com