my.house

Zuzana Jankechová 21.2.2015
Untitled-1

Kategória: Dobrá a transparentná správa vecí verejných

Určenie: Web, Mobil, Tablet

Koncoročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu. Španielska dedina pre väčšinu vlastníkov. Radi by ste sa v nej vyznali? Chcete vedieť ako sa hospodári s Vašimi peniazmi, ktoré každý mesiac posielate na účet správcovi? Chcete mať prehľad o stave účtov a neplatičoch z Vášho bytového domu? Chcete stransparentniť výber dodávatelov, ktorí sa o Váš bytový dom starajú? Chcete mať jasný prehľad o bezpečnostných revíziách a zakonných povinnostiach, ako je napríklad výmena meračov tepla? Chceli by ste porovnať ceny služieb a energií so susedným bytovým domom, priemerné ceny vo Vašom meste, okrese či kraji? Chcete mať všetky informácie o svojom byte na jednom mieste? My Vám s tým pomôžeme. Pripravíme pre Vás aplikáciu, kde nájdete všetky spomínané informácie jasne a prehľadne.

Identifikácia projektu

Najväčším problémom je veľký rozsah našej legislatívy ohľadom bývania, regulácie cien energií a povinností, ktoré sa vzťahujú na každého vlastníka bytu či domu. My chceme pomôcť ľuďom lepšie sa vyznať v spletitej problematike paragrafov a rôznych výnimiek, aby nemuseli tráviť hodiny či dni študovaním rôznych vyhlášok. Primárnym cieľom projektu je transparentnosť v zverejňovaní informácií a ich sprehľadnenie, ktoré umožní ľuďom rozumieť toku peňazí ich bytového domu. Praktické informácie o službách, za ktoré všetci mesačne platíme pomôžu ľuďom uvedomiť si, že nie je všetko nemenné a ich právom je aktívne zasahovať do chodu bytového domu. Veríme, že si viacerí ľudia túto možnosť uvedomia a nebudú apatický, ale budú sa snažiť aktívne ovplyvniť svoje najbližšie okolie.

Riešenie problému

Najväčším problémom je veľký rozsah našej legislatívy ohľadom bývania, regulácie cien energií a povinností, ktoré sa vzťahujú na každého vlastníka bytu či domu. My chceme pomôcť ľuďom lepšie sa vyznať v spletitej problematike paragrafov a rôznych výnimiek, aby nemuseli tráviť hodiny či dni študovaním rôznych vyhlášok. Primárnym cieľom projektu je transparentnosť v zverejňovaní informácií a ich sprehľadnenie, ktoré umožní ľuďom rozumieť toku peňazí ich bytového domu. Praktické informácie o službách, za ktoré všetci mesačne platíme pomôžu ľuďom uvedomiť si, že nie je všetko nemenné a ich právom je aktívne zasahovať do chodu bytového domu. Veríme, že si viacerí ľudia túto možnosť uvedomia a nebudú apatický, ale budú sa snažiť aktívne ovplyvniť svoje najbližšie okolie.

Technické zabezpečenie projektu

Vytvoriť chceme multiplatformu, konkrétne webovú stránku s responsive designom a aplikáciu pre mobilné zariadenia a tablety.
Funkcionality, ktoré chceme do našej multiplatformy zahrnúť sú nasledovné:

 • portál, vyúčtovanie – bytu/domu
 • prehľad toku peňazí
 • stav účtov bytového domu
 • profil bytu
 • štatistiky vývoja cien za energie a ostatné položky z vyúčtovania
 • nájom v rámci domu, mesta, okresu, štátu
 • prístupy k uživateľským kontám
 • import dát spravcovských spoločností

Cieľová skupina

Osloviť chceme majiteľov nehnuteľností v bytových domoch. Najväčší záujem predpokladáme u mladých ľudí, ktorí majú svoju prvú nehnuteľnosť a zaujímajú sa o to, čo spadá pod platenie ich účtov. Nový impulz by sme radi dali aj strednej generácii, ktorá využíva web a aplikácie a záujem o prelomenie byrokracie už do istej miery stratila.

Budúcnosť projektu

V budúcnosti by sme radi rozširovali počet užívateľov našich služieb a dopĺňali uvedené služby novými možnosťami na základe potrieb našich uživateľov. Chceli by sme pripraviť moduly pre efektívnu komunikáciu medzi správcom a vlastníkmi bytov. Spolupracovať by sme chceli do budúcna aj so samotnými správcovskými spoločnosťami, aby mohli transparentne poskytovať informácie vlastníkom bez vzniku ďalších nákladov. Víziou tohto projektu je aj postupné doplnenie informácií o ďalších neprehľadných zákonoch a procesoch, ktoré súvisia s kúpou bytu alebo domu, hypotékami, procesmi na katastri a samotnými povinnosťami, ktoré vznikajú pri kúpe nehnuteľnosti. Či už ide o zmenu trvalého pobytu, prehlásenie odberateľa eletriny alebo podanie priznania k dani z nehnuteľnosti. V budúcnosti by nemal našim užívateľom chýbať ani kalendár s dôležitými termínmi – napr. termín zaplatenia vyúčtovania, zaplatenia dane z nehnuteľnosti a pod.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Sme mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a po skúsenostiach s domovníctvom v bytovom dome sme sa rozhodli aktívne v tejto oblasti niečo urobiť nielen pre seba, ale aj pre iných ľudí. Stretávame sa s každodennými problémami a potrebami našich susedov a už nás nebaví nečinne čakať kým sa veci zmenia. Skúsenosti máme v súkrmonom sektore v oblasti projekt manažmentu, predaja, marketingu, administratívy, práce s ľuďmi a samozrejme domovníctva, technickej správy budov a ako zástupca vlastníkov bytov.

Koho hľadáme

 • programátor
 • grafik
 • web dizajnér
 • právnik
 • marketingový poradca
 • projektový manažér
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
 • zuzana.jankechova@gmail.com