stansafarmarom.sk

Jaroslav Hric 19.2.2015
jablcka

Kategória: Dobrá a transparentná správa vecí verejných

Určenie: Web, Mobil, Tablet

Záujem o lokálne a domáce potraviny, zdravé stravovanie, snaha mnohých vrátiť sa na vidiek, k prírode a gazdovaniu vedie k rastúcemu počtu ľudí, ktorí hľadajú návod „ako na to“, ako sa stať gazdom, farmárom a vyrábať domáce potraviny.

Stansafarmarom.sk si kladie za cieľ vytvoriť priestor, ktorý umožní získať prehľad v oblasti, ktorá predovšetkým v záujme verejného zdravia a bezpečnosti potravín podlieha silnej regulácii a neprehľadnému systému nariadení a požiadaviek.

Stansafarmarom.sk bude priestor pre kolektívne zdieľanie vedomostí a skúseností. Vytvorí prehľad a zjednoduší orientáciu v nariadeniach a legislatíve. Cieľom je identifikovať slabé stránky a kritické body požiadaviek, vytvoriť podnety na zlepšenia a zjednotiť výklad nariadení, ktoré môžu využívať aj úrady pri tvorbe legislatívy a zefektívňovaní existujúceho systému nariadení.

Lepší prehľad v oblasti nariadení v konečnom dôsledku podporí rast zamestnanosti, život a aktivitu v regiónoch, ako aj zachovanie tradičných produktov a lokálnu dostupnosť potravín.

Identifikácia projektu

Naše občianske združenie už tri roky prevádzkuje portál Farmička.sk zameraný na malých výrobcov potravín. Pravidelne sa stretávame s farmármi a výrobcami – jednak s tými, ktorí svoju činnosť úspešne rozbehli a jednak so skupinou tých, ktorí robia skvelé produkty, chceli by premeniť svoju záľubu na živobytie, ale boja sa vyrábať vo väčšom a začať podnikať. Majú obavy pred náročným procesom schvaľovania prevádzky, majú obavy, či by si zvládli naštudovať všetky potrebné nariadenia, a či by finančne a časovo utiahli všetky aktivity na oficiálne zriadenie ich činnosti a nebolo by to viac prekážkou ako prínosom ich aktivít.

Stretávame množstvo ľudí, ktorí sa úspešne živia tým, čo ich baví a napĺňa, spĺňajú všetky náležitosti farmárčenia a výroby potravín a radi sa podelia o svoje skúsenosti s ostatnými. Stretávame, žiaľ, aj stále prevažujúcu skupinu ľudí, ktorí by sa mohli zamestnať a živiť výrobou svojich produktov ale chýba im jednoduchý návod, postup napísaný zrozumiteľnou rečou ako dospieť k cieľu.

Pri rozhovoroch s výrobcami sa dozvedáme aj o protichodných názoroch a rozhodnutiach jednotlivých úradov. Treba však spomenúť, že veľa úradníkov je veľmi ochotných a snaží sa týmto ľuďom podať pomocnú ruku, tiež však bojujú s množstvom nariadení a často im chýba jednotná metodika, ktorej by sa mohli držať.

Pre ilustráciu uvádzame niektoré základné nariadenia v tejto oblasti:
Dve nariadenia vlády o predaji z dvora majú spolu len 19 strán ale až 71 odvolávok na ďalšie zdroje. Zákon o veterinárnej starostlivosti má 62 strán a 158 odvolávok. Potravinový kódex má 23 ustanovení. Spoločného trhu EÚ v oblasti potravín sa dotýka až 190 nariadení. Na niektoré činnosti je potrebná remeselná živnosť, na niektoré aj skúška odbornej spôsobilosti, a pod.

Riešenie problému

Našou ambíciou je vytvoriť internetový portál s diskusným fórom kde sa v tematických návodoch ľudia dozvedia ako začať a čo je potrebné k pestovaniu a predaju ovocia alebo zeleniny, včeláreniu, chovu zvierat, k rôznym druhom výroby (od koláčov po víno). Nájdu tu informácie o formách podnikania, daňových povinnostiach, povinnostiach voči úradom zodpovedným za hygienu a veterinárnu starostlivosť a pod.

Najväčšou pridanou hodnotou bude zdieľanie skúseností – diskusia k jednotlivým témam so zapojením samotných farmárov, včelárov, výrobcov a iných. Ich skúsenosti a podnety by mali pokryť široké spektrum tejto problematiky, zároveň budú podnetom k vylepšovaniu jednotlivých tematických návodov, tak aby tieto poskytovali chytré postupy a odpoveď na otázku: „Ako sa stať farmárom?“

Technické zabezpečenie projektu

Tematický návod
Vytvoríme portál, v ktorom predstavíme jednotlivé postupy „Ako sa stať…“ pestovateľom, chovateľom, spracovateľom mlieka, mäsa, včelárom, cukrárom, vinárom a podobne. Postupy budú zahŕňať tematiku foriem podnikania, daní, hygieny, veterinárnej starostlivosti prípadne marketingu.

Diskusné vlákno
Na každý postup bude nadväzovať diskusné vlákno, kde sa budú začínajúci farmári/výrobcovia ďalej pýtať podrobnosti a zároveň už fungujúci farmári/výrobcovia prípadne odborníci na danú oblasť budú môcť zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. Ľudia vo všeobecnosti radi diskutujú a delia sa o svoje poznatky. Súčasť realizácie projektu bude aj oslovenie príslušných organizácií (ako napr. Slovenský zväz včelárov) aby ich odbornými znalosťami participovali na zlepšení postupov či už vstupom do diskusie alebo pripomienkovaním samotných postupov.

Spätná väzba
Na základe výsledkov diskusie budú môcť byť jednotlivé postupy aktualizované a zlepšované, tak aby vytvárali jednotnú a priamočiaru metodiku, zrozumiteľný návod pre záujemcov o farmárčenie/výrobu potravín.

Podnety
Na stránke vytvoríme tiež priestor pre priame zadávanie otázok a podnetov od návštevníkov, ktoré budú môcť byť diskutované a ďalej rozvíjané.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú:

 • ľudia, ktorí sa chcú začať živiť výrobou potravín a farmárčením;
 • ľudia, ktorí už gazdujú a vyrábajú svoje produkty a nevedia ako túto výrobu ďalej rozširovať tak aby spĺňali všetky legislatívne nároky svojej prevádzky;
 • ľudia, ktorí chcú svoje hobby, pečenie, varenie, pestovanie a pod., premeniť na svoju hlavnú alebo vedľajšiu zárobkovú činnosť;
 • ľudia, ktorí v tejto oblasti už úspešne pôsobia a chcú svoje skúsenosti z rozbehom poskytnúť iným a uľahčiť im náročný začiatok;
 • ľudia, ktorí bojujú s úradmi a ich rozhodnutiami a chcú zistiť aké skúsenosti mali ostatní a chcú zistiť aké sú ich práva a povinnosti;
 • ľudia – úradníci, ktorí chcú zistiť ako rozhodli ich kolegovia v iných okresoch prípadne v čom sú najväčšie prekážky nimi zvolených postupov;
 • ľudia – legislatívci a politici, ktorí by mali ambíciu riešiť problémy a prekážky pre začínajúcich výrobcov potravín a farmárov – malých podnikateľov;
 • ľudia, ktorí chcú nájsť inšpiráciu a zistiť aké sú ich možnosti v tejto oblasti;

Budúcnosť projektu

Internetové fórum by malo byť trvalým miestom, kde ľudia budú nielen hľadať rady a zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti, ale malo by reagovať aj na zmeny v tejto oblasti a to jednak na zmeny v legislatíve a nariadeniach úradov, na požiadavky trhu a zákazníkov, ale aj na moderné a ekologické postupy výroby.

Malo by byť zdrojom informácií a rád, ale aj zdrojom podnetov na zlepšenia podnikateľského a legislatívneho prostredia ako aj zdrojom pre vytvorenie jednotnej metodiky postupov úradov (Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, Živnostenských a Daňových úradov a iných).

Tiež má ambíciu ďalej rozširovať témy, napr. o systéme dotácií, a byť zdrojom podnetov a posilou argumentov pri činnosti záujmových zväzov (napr. výrobcov potravín, malých a stredných podnikateľov, mladých farmárov, včelárov a pod.).

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Jaroslav Hric – projektový manažér, spoluzakladateľ Farmička.sk, po predchádzajúcich pracovných skúsenostiach v korporátnej sfére sa už viac než rok naplno venuje spolupráci s farmármi a podpore rozvoja slovenského vidieka.

Jana Rojíková – zodpovedná za marketing a administráciu projektu, spoluzakladateľka portálu Farmička.sk.

Koho hľadáme

 • programátor
 • grafik
 • web dizajnér
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
 • jaroslav.hric@gemerskegrune.sk