[ne]normálne.sk

Marek Madro 17.2.2015
1045-titulka

Kategória: Rovnosť a tolerancia

Určenie: Web

Našim cieľom je vytvoriť informačno-osvetovú stránku o témach, ktoré sú často tabuizované, prípadne sa im v spoločnosti venuje iba povrchný verejný záujem.
Chceme hovoriť o témach, ktoré sú často v spoločnosti tabuizované, no pritom sa dotýkajú takmer každého z nás. Depresie, nechuť žiť, šikana či mobbing, násilie, znásilnenia, smútok, strach, a rôzne iné udalosti či pocity, s ktorými denne bojujeme. Netvárme sa, že mať problémy je niečo nenormálne.
Chceme vytvoriť webový portál [ne]normálne.sk, ktorý bude zhromažďovať rôzne video-svedectvá a blogy, aby každý mohol bez strachu z odsúdenia hovoriť o tom, čo ho trápi. Portál bude tiež obsahovať články, videá a rozhovory s odborníkmi, ktorí poskytnú tak svoje rady a možné východiská pre riešenie daných problémov.

podporte

Identifikácia projektu

Už takmer tri roky prevádzkujeme internetovú poradňu pre mladých IPčko.sk. Neraz sa stáva, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sa za svoje ťažkosti hanbia, nechcú o nich verejne hovoriť, pretože nenašli nikoho, kto by ich vedel pochopiť a podal im pomocnú ruku. Majú pocit, že ich problémy sa dostávajú na okraj spoločnosti. A tak je možné, že ich problémy pretrvávajú i roky. A pritom niekedy by stačil iba obyčajný rozhovor. A tak v situáciach, kedy je to všetko už ozaj neznesiteľné, sú títo ľudia sami. Okolnosti ich privedú na internet, kde hľadajú rady či skúsenosti iných, no nemusia zaručene nájsť správne riešenia. Na internete, plnom rôznorodých informácií, sa môžu stretnúť s negatívnymi reakciami, ktoré im môžu v konečnom dôsledku viac uškodiť než pomôcť.

Riešenie problému

Vytvorením spomínaného webového portálu vznikne bezpečné miesto pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na ich trápenia, či na trápenia svojich blízkych a rodiny. Ľudia spoznajú, že nie sú sami s podobnými pocitmi, či otázkami, pretože mať problémy, hovoriť o nich a hľadať riešenia je niečo celkom normálne.
Súčasťou portálu budú videorozhovory s odborníkmi z jednotlivých oblastí problémov, príbehy mladých, ktorí sa rozhodli naštartovať svoj život, blogy a videoblogy, diskusné fórum.
Spoločne s našou už zabehnutou internetovou poradňou tak vznikne unikátne prepojenie priamej pomoci a potrebných informácií.

Technické zabezpečenie projektu

S pomocou šikovných ľudí v tíme vytvoríme pod doménou nenormalne.sk ľahko spravovateľný web, na ktorom budeme pravidelne zverejňovať videá na rôzne témy.
Vždy pôjde buď o osobný príbeh klienta, ktorý má slúžiť ako príklad toho, že aj tie najťažšie životné prekážky možno prekonať, alebo o rozhovor s odborníkom z rôznych oblastí pomáhajúcich profesií. Ten objasní konkrétnu tému pre záujemcov, ktorých sa buď daná téma osobne dotýka, alebo majú záujem rozšíriť si svoje obzory v danej problematike.
Pred natáčaním videa spracujeme spolu s interpretmi jeho scenár. To zahŕňa uskutočnenie osobných stretnutí a dohodnutí podmienok, obsahu a formy spolupráce. Potom nasleduje samotné natáčanie. Natočený materiál je potrebné spracovať – zostrihať a umelecky doladiť.
Vytvorený webový portál bude ponúkať príležitosť vyjadriť sa k daným témam aj blogerom. Vkladanie blogov a príspevkov do diskusie bude mať krátky schvaľovací proces, aby sa predišlo hatespeechu, prípadne iným nevhodným situáciám.
Počas realizácie nášho projektu budem zároveň priebežne vytvorený portál promovať medzi ľuďmi, aby sme pritiahli pozornosť cieľovej skupiny a širokej verejnosti.

Cieľová skupina

Projekt je určený všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, ktorí prežívajú náročné životné situácie alebo iné psychické ťažkosti. Vytvorený webový portál bude súčasťou osvetovej kampane, ktorej cieľom je zbaviť ľudí predsudkov voči tým, ktorí sú nútení vyhľadať sociálnu, psychologickú alebo aj psychiatrickú pomoc. Prispeje k tomu, aby boli ľudia k sebe navzájom tolerantnejší a viac empatickí.

Budúcnosť projektu

Vytvorený webový portál budeme prevádzkovať aj v budúcnosti a bude slúžiť ako podpora pre ľudí, ktorí prežívajú náročné obdobie v živote. Bude postupne dopĺňaný o ďalšie články a videá na rôzne témy. I samotní návštevníci tak budú čoraz viac motivovaní prispieť svojimi osobnými výpoveďami a životnými príbehmi.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Filip Hric – multitalentovaný čávo (grafik, strihač, majster zvuku, skladateľ, režisér, scenárista, dramaturg, manažér marketingu, nositeľ myšlienky) … a vyštudovaný psychológ :-)
Martin Panák – web programátor, ktorý sa nezľakne žiadnej objednávky a pomocou aplikácií dokáže robiť zázraky. Veď sa nechajte presvedčiť :-)
Marek Madro – charizmatický vizionár s prázdnymi vreckami, ale o to plnším srdcom :-) Projektu zabezpečí potrebné PR, aby sa o ňom dozvedel každý, komu môže pomôcť
Lucia Bokorová – krásna koordinátorka internetovej poradne :-) , ktorá s láskou a trpezlivosťou bude viesť dobrovoľníkov, aby nami poskytovaná pomoc bola odborná a „šitá na mieru“ každého klienta, ktorý požiada o pomoc.

Koho hľadáme

  • žurnalista
  • marketingový poradca
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • marek@ipcko.sk