Rovnosť a tolerancia

1081-Tu_Sme02
Tu sme
Vladimíra Hradecká 21.2.2015

Zámerom projektu je pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva efektívne vyhľadať pomoc.
Rozhodli sme sa vytvoriť interaktívnu mapu Bratislavy, v rámci ktorej by sme koncentrovali mimovládne organizácie a občianske združenia, pričom cieľom... Čítaj viac

1076-oblak
Prvý groš
Helena Jakubčíková 20.2.2015

Povedal sedliak kráľovi: „Prvý groš vraciam svojmu nevládnemu otcovi, lebo ma vychoval.“

Rozprávka o Troch grošoch je symbolickým vyjadrením kolobehu života. V hektike uponáhľaných dní dnešnej doby zabúdame na... Čítaj viac

1072-Precoskola
Prečo škola?
Veronika Klindová 20.2.2015

“Aj tak mi to bude nanič.” Nie pytagorova veta, ale veta totálnej demotivácie je v posledných rokoch najčastejšie skloňovanou v školských laviciach. A bohužiaľ, platí tu smutná úmera:... Čítaj viac

1065-regeneracia02
Regenerácia
Daša Parízková 20.2.2015

Projekt “REGENERÁCIA” predstavuje unikátne spracovanie tém národnostných menšín a cudzincov v našej spoločnosti prostredníctvom atraktívneho audiovizuálneho diela a jeho šírenia formou dostupnou a lákavou pre mladú generáciu. Ide... Čítaj viac

1045-titulka
[ne]normálne.sk
Marek Madro 17.2.2015

Našim cieľom je vytvoriť informačno-osvetovú stránku o témach, ktoré sú často tabuizované, prípadne sa im v spoločnosti venuje iba povrchný verejný záujem.
Chceme hovoriť o témach, ktoré sú... Čítaj viac

10429491_510758069065082_3505207507061947239_n
Skupinová sociálna práca na sociálnej sieti
Mária Hullová 14.2.2015

Skupinová sociálna práca nie je len o sociálnom poradenstve, ale o skupinovej sociálnej práci. Ide o vzájomnú pomoc, kde si členovia skupiny navzájom pomáhajú. Radou, skúsenosťou od iných... Čítaj viac