Prečo škola?

Veronika Klindová 20.2.2015
1072-Precoskola

Kategória: Rovnosť a tolerancia

Určenie: Web, Mobil, Tablet

“Aj tak mi to bude nanič.” Nie pytagorova veta, ale veta totálnej demotivácie je v posledných rokoch najčastejšie skloňovanou v školských laviciach. A bohužiaľ, platí tu smutná úmera: čím menej podnetné a viac marginalizované je prostredie, tým častejšie a silnejšie sa táto veta ozýva. Cieľom portálu “Prečo škola?” je vymazať túto vetu. Portál uverejní krátke videá osobností najmä zo Slovenska, ktoré v max. 5 minútach zosumarizujú, prečo sa im škola v živote zišla. Osobnosťami sa tu myslia najmä osoby, ktoré sú populárne a obdivované vo vekovej skupine 10-15 ročných žiakov. Krátke videá môžu najmä učitelia využiť pri výučbe ako motivačný prvok. Rovnako aj rodičia, pri výchovných debatách na tému, prečo je škola dobrá. V budúcnosti má portál ambíciu stať sa slovenskou obmenou TED talks, zameraným na detské publikum.

podporte

Identifikácia projektu

Učitelia sa na druhom stupni základných škôl často stretávajú s odmietavým postojom žiakov. V mnohých prípadoch sa im nemožno čudovať. Telesne postihnuté či zdravé deti z chudobných, málo podnetných a marginalizovaných rodín, nevidia zmysel vo vzdelaní. Doma im chýbajú pozitívne príklady úspechu, ktoré by mohli nasledovať. Deti vo všeobecnosti veľmi intenzívne vnímajú médiá a vyberajú si z nich svoje idoly. Avšak, len málokedy sa tieto populárne osobnosti vyjadrujú k téme vzdelávania a školy.

Riešenie problému

Ak by sa k žiakom z ťažkého prostredia pravidelne dostávali motivujúce odkazy, zvýšila by sa pravdepodobnosť, že porozumejú dôležitosti vzdelania a svoj postoj zmenia. Odkazy by sa k nim mali dostať v čo najstráviteľnejšej podobe, ktorou je v súčasnosti práve audiovizuálna prezentácia – video. Krátke výstižné spoty sa dajú ľahko zakomponovať do vyučovania. Môžu byť napríklad predmetom školských prác. Výpovede osobností sa budú podľa obsahu dať deliť na podkategórie k jednotlivým predmetom, napríklad: “Prečo sa mi zišla matematika”. Žiaci sa jednou cestou budú učiť ako pracovať s internetom (do ich sveta pribudne nová stránka, fb a youtube nestačí :) ) V budúcnosti budú mať aj žiaci možnosť pridať svoje vlastné video “prečo škola?”. Takýmto krokom by sa podporilo formovanie mladých žiackych lídrov.

Technické zabezpečenie projektu

Vytvoriť stránku, osloviť známe osobnosti popscény (postupne určite pribudnú aj viac odborné osobnosti – mladí vedci, výskumníci a podobne), nahrať si ich výpovede na lepší foťák či kameru a updatnúť na portál. Okrem videí bude na stránke aj úvod a predstavenie samotného projektu. Portál sa oficiálne spustí až po nahraní viacerých videí. Promovanie “prečo škola?” by mohlo ísť cez Komoru učiteľov a Združenie samosprávnych škol Slovenska. Každý týždeň by tu postupne pribúdali ďalšie videá, ktoré budú tízrované dopredu.

Cieľová skupina

Cieľová skupina sú žiaci ZŠ z menej podnetného či marginalizovaného prostredia, hlavne druhý stupeň. Sprostredkujúcim prvkom k žiakom sú však ich učitelia a ďalšie osoby zodpovedné za ich vzdelávanie a výchovu.

Budúcnosť projektu

O 12 mesiacov zorganizujeme žiacku konferenciu na tému “Prečo škola?”, kde budú hlavnými prezentátormi deti. Portál má do budúcnosti víziu vybudovať slovenský motivačný portál pre žiakov – niečo na spôsob TED talks. V prvej fáze (aktuálne) teda ide o vybudovanie databázy videí, v druhej fáze (budúcnosť o 12 mesiacov a viac) by sa mal portál dodefinovať ako prostriedok na empowerment mladých medzi 10 až 15 ročných ľudí.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Ideu takého portálu som si poskladala za posledné týždne, kedy som mala možnosť na vlastnej koži pocítiť aké to je byť učiteľom v škole. Tento nápad som už diskutovala s kolegami a kamarátmi (je to pestrá kôpka ľudí – od učiteľov až po dizajnérov). Sme celkom akčná parta, verím preto, že kým sa vyberú finalisti, kvalitný tím dospelákov, ale aj detí, už bude stáť v pozore a ready na prácu :) mená a úlohu v tíme postupne updatnem.

Koho hľadáme

  • programátor
  • grafik
  • web dizajnér
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • veronika.klindova@gmail.com

Kde nás nájdete