Prvý groš

Helena Jakubčíková 20.2.2015
1076-oblak

Kategória: Rovnosť a tolerancia

Určenie: Web

Povedal sedliak kráľovi: „Prvý groš vraciam svojmu nevládnemu otcovi, lebo ma vychoval.“

Rozprávka o Troch grošoch je symbolickým vyjadrením kolobehu života. V hektike uponáhľaných dní dnešnej doby zabúdame na symboliku Troch grošov, kde jeden vraciame svojim rodičom, jeden požičiavame svojim deťom a z tretieho žijeme. A keď sme nezabudli, okolnosti nás nútia zabudnúť.

Celým svojim životom si pripravujeme svoju starobu. Každým jedným skutkom, každým jedným dňom. Staroba je slovo, ktoré nie je v našich časoch in. Avšak nikto sa starnutiu nevyhne. So starobou prichádzajú obmedzenia, strachy, choroby, nemohúcnosť či odkázanosť na pomoc iných. So starobou prichádza aj smrť, strach z nej a rôzne mýty s ňou spojené.

Projektovým zámerom Prvého groša je poskytnutie pomoci seniorom. Fyzickej i psychickej, vrátane sprostredkovania domácej opatrovateľskej starostlivosti, ľuďom, ktorí už vkročili do poslednej tretiny svojho života a tiež ich rodinným príslušníkom, ktorí čelia výzve vrátiť rodičom starostlivosť na ich staré kolená. Zámerom je poskytnúť informácie, rady, konkrétnu pomoc, či už fyzickú alebo psychickú tak, aby človek, ktorý pomoc potrebuje mohol plnohodnotne žiť a dožiť v svojom známom domovskom prostredí.

Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku a starnutie obyvateľstva bude tematika staroby už o niekoľko rokov jednou z najsilnejších tém v našej spoločnosti.

podporte

Identifikácia projektu

Kedysi, ani nie tak dávno, žili spolu viacgeneračné rodiny a kolobeh narodenia, žitia a umierania bol prirodzenou súčasťou života. Dnes ich vytesňujeme mimo do zariadení a utešujeme sa, že tam našim starkým bude najlepšie, že tam sa o nich postará odborný personál. Zároveň si oddýchneme a vracanie prvého groša zredukujeme na platby zariadeniu a na návštevy. Dali sme sa presvedčiť, že takto je to najlepšie. To, že vytrhávame starého človeka z jeho koreňov, sa snažíme vylúčiť ako niečo nepodstatné. Snažíme sa nevidieť, že skôr či neskôr nás môžu prepadnúť výčitky „Urobil som naozaj dosť?“

Keď to zgeneralizujeme, tak naši ľudia chodia do zahraničia opatrovať cudzích dôchodcov v pohodlí ich domovov a vlastných dôchodcov dávame do ústavov sociálnej starostlivosti. Áno, v domovoch dôchodcov či domovoch sociálnej starostlivosti sa o nich lepšie či horšie (závisí od zariadenia a od personálu) postarajú. Poskytnú im strechu nad hlavou, posteľ, stravu a k tomu hygienu a lekársku starostlivosť a sem-tam nejakú kultúru. Avšak nedocenenosť tejto práce a často podstav opatrovateliek nedovoľuje vyzdvihnutie osobitosti každého klienta. Starý človek, pokiaľ netrpí niektorou závažnou chorobou, ako napríklad Alzheimer alebo iná duševná choroba, sa musí zrazu vzdať všetkého, čo poznal a prispôsobovať sa novému prostrediu, akceptovať zredukovanie intimity a slobody. Je vytrhnutý z koreňov a nie každý to zvláda. Skôr či neskôr dochádza k apatii, vzdávaniu sa seba a k nemohúcej odovzdanosti osudu.

Riešenie problému

Chceme zlepšiť vedomosti ľudí v tejto oblasti. Chceme im poskytnúť informácie o formách pomoci na jednom mieste tak, aby ju nemuseli pracne hľadať na úradoch a v zložitých zákonoch. Poskytnúť informácie nielen pre tých, ktorí konkrétnu pomoc potrebujú (dôchodcovia, chorí), ale v neposlednom rade aj pre ich zamestnaných príbuzných (deti), ktorí si nemôžu dovoliť zostať doma a starať sa a prísť tak o svoj príjem, teda aj o svoj tretí groš.

Zámerom tohto projektu je:

 • Podať pomocnú ruku pre ľudí, ktorí sú ešte aktívni, ale už potrebujú pomoc pri starostlivosť o seba a svoj domov. Tak, aby sa necítili na obtiaž svojmu okoliu.
 • Poskytnúť informácie a aj šancu aktívnym starým ľuďom, ktorí môžu a ešte chcú byť užitoční.
 • Podať pomocnú ruku ľuďom v aktívnom veku, ktorí sú zrazu postavení pred úlohu, ktorú síce očakávali niekde v budúcnosti, ale zaskočila ich práve dnes. Tou úlohou je poznanie, že ich rodič potrebuje čiastočnú alebo neustálu opateru.
 • Podať pomocnú ruku rodinám, ktoré sa starajú o nevyliečiteľne chorých príbuzných.

Pod podaním pomocnej ruky rozumieme:

 • poskytovanie zrozumiteľných a praktických informácií a rád,
 • sprostredkovania pomoci formou siete žiadateľov o pomoc a tých, ktorí pomoc ponúkajú: upratovanie, fyzická pomoc s čímkoľvek, nákup, postaranie sa o domáceho miláčika – recipročne, pomoc s osobnou hygienou, doprevádzanie k lekárom, predčítavanie, poskytnutie spoločnosti alebo primeraných záujmových aktivít, pomoc opatrovania doma a iné, čo život prinesie,
 • pretlmočenie slova zákonov do zrozumiteľnej ľudskej reči, aby ľudia vedeli na čo majú nárok v rámci starostlivosti o odkázaných a chorých, sledovanie zmien a následných aktualizácií informácií,
 • psychická podpora pre zvládnutie záťažových situácií ako sú najmä rozhodovanie sa, ako vyriešiť starostlivosť o odkázaných rodičov, ako zvládnuť neistotu, bolesť a strach, ako sa popasovať s prípadnými výčitkami, že som sa dostatočne dobre nepostaral/nepostarala, ako sa vyrovnať s odchodom, smrťou rodiča.

Technické zabezpečenie projektu

Vytvoriť webovú stránku „Prvý groš“, ktorá bude obsahovať informácie o legislatíve týkajúcej sa sociálnej služby, starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých a podobne, o spôsobe požiadania o sociálnu službu.
Stránka bude tiež fungovať ako sprostredkovateľský portál, kde bude možné ponúkať služby opatrovania alebo poskytovania konkrétnych služieb pomoci v domácnosti a okolo nej. Zároveň bude možné evidovať výzvy a žiadosti o konkrétnu pomoc.
Bude tam priestor pre zdieľanie skúseností, diskusné fórum a možnosť podávania spätnej väzby.
Samostatnou časťou bude priestor pre životné príbehy a články venujúce sa problematike opatrovania, kvalite života, otázkam odkázanosti, starobe a smrti.

Cieľová skupina

Všetkým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a tiež všetkým ľuďom, ktorí ju vedia poskytnúť.

Budúcnosť projektu

V priebehu prvých 12 mesiacov budeme vytvárať samotnú webovú stránku, napĺňať ju obsahom, propagovať medzi verejnosťou. Budovať sieť poskytovateľov pomoci a služieb v náväznosti na požiadavky žiadateľov o pomoc.
Do budúcnosti budeme zabezpečovať aktuálnosť informácií v náväznosti na prípadné zmeny legislatívy, budeme reagovať a uvádzať do života podnety, ktoré budú nápomocné.
Budeme rozširovať možnosti využívania služieb portálu „Prvý groš“ aj cez iné informačné prostredia, či už tlačové alebo elektronické.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Ing. Helena Jakubčíková – zakladateľka a autorka myšlienky, osoba, ktorá musela v svojom živote čeliť nečakanej výzve celodennej starostlivosti o mamu v časoch, keď tých informácií na internete bolo veľmi málo, čerstvá (o chvíľu) absolventka opatrovateľského kurzu, ktorej prax v zariadení opatrovateľskej služby potvrdila to, čo už vedela – ak sa dá, umožnime svojim rodičom dožiť svoju starobu doma.

Ľubica Macková – lektorka, trénerka osobnostného rozvoja (individuálne konzultácie, semináre, prednášky, tréningy na rôzne témy – vzťahy, zdravie, úspech, životný štýl, šťastie … komunikačné zručnosti, empatia, prirodzená terapia.) V poslednom čase sa venuje téme smrti a zomierania u zomierajúcich ľudí a tiež sprevádzaniu ich blízkych v tomto procese. Jej vklad do tohto projektu spočíva v práci, ktorú chce venovať ako dar: vyčleniť čas, ktorý bezplatne poskytne poradenstvu zomierajúcemu, alebo blízkemu človeku zomierajúceho, ktorý sa vysporadúva s rôznymi aspektmi odchodu. Jej cieľom je podporiť čo najviac súladný odchod zo života človeku, ktorý na túto cestu práve nastúpil (napríklad podporovať ho v tom, aby sa zbavil strachu zo smrti) a tiež podporovať proces vyrovnávania sa so smrťou u rodinných príslušníkov, resp. hľadanie možností, ako môžu konať tak, aby konali čo najviac slobodne.

Agáta Jurášková – novinárka so skúsenosťami aj v oblasti PR, ktorá bude zabezpečovať okrem časti obsahu aj propagáciu projektu a komunikáciu s médiami. Človek, ktorý v nedávnej dobe riešil podobnú dilemu.

Koho hľadáme

 • programátor
 • grafik
 • právnik
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
 • helena.jakubcikova@gmail.com