Skupinová sociálna práca na sociálnej sieti

Mária Hullová 14.2.2015
10429491_510758069065082_3505207507061947239_n

Skupinová sociálna práca nie je len o sociálnom poradenstve, ale o skupinovej sociálnej práci. Ide o vzájomnú pomoc, kde si členovia skupiny navzájom pomáhajú. Radou, skúsenosťou od iných členov sa člen, ktorý o pomoc žiada posúva ďalej krôčik po krôčiku a je to o to krajšie, keď sa dostaví zlepšenie v jeho životnej situácii . Každý niečo vie, každý má skúsenosť a každý môže niečo odovzdať, pretože pomôže a dá nie ten kto má, ale kto chce pomôcť. Materiálna pomoc je do určitého času, nikto nebude finančne pomáhať stále a problém sa tým nevyrieši. Naučiť ako problémy riešiť je cennejšie a dlhodobejšie, aby život bol o niečo jednoduchší a krajší. Materiálna pomoc to už je ako čerešnička na torte pre tých, čo riešia svoj problém a aktívne sa podieľajú na vzájomnej pomoci a podpore členov skupiny. A to je cieľ skupinovej sociálnej práce, o vzájomnej pomoci a spolupráce, postaviť ľudí v bezvýchodiskovom stave opäť na nohy, nasmerovať ich na správnu cestu a viesť ich pokým sa nezlepší ich životná situácia.

Identifikácia projektu

sociálne problémy vylúčeným skupinám obyvateľstva, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi

Riešenie problému

Veľkou výhrou a úžasným pocitom pre nás je, keď člen oznámi, že sa mu podarilo problém vyriešiť. Vtedy si povieme, že hodiny strávené za počítačom, niekedy na úkor našich rodín stáli za to. Ľudia v sociálnej núdzi budú mať vždy niekoho po ruke a nebudú poznať pocity beznádeje a úzkosti.

Technické zabezpečenie projektu

V prvom rade chcem finančné prostriedky použiť priamo na pomoc postihnutým rodinám a vytvorenie webovej stránky by dopĺňalo, rozširovalo existujúcu fb stránku.

Cieľová skupina

každému, kto sa nachádza v sociálnej núdzi

Budúcnosť projektu

rozvoj sociálnej práce v rámci sociálnej sieti

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

tím pozostáva z obyčajných ľudí pod vedením kvalifikovaného sociálneho pracovníka

Koho hľadáme

  • programátor
  • grafik
  • web dizajnér
  • právnik
  • ekonóm
  • žurnalista
  • marketingový poradca
  • projektový manažér
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • hullovamaria@azet.sk

Kde nás nájdete