Tu sme

Vladimíra Hradecká 21.2.2015
1081-Tu_Sme02

Kategória: Rovnosť a tolerancia

Určenie: Web

Zámerom projektu je pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva efektívne vyhľadať pomoc.
Rozhodli sme sa vytvoriť interaktívnu mapu Bratislavy, v rámci ktorej by sme koncentrovali mimovládne organizácie a občianske združenia, pričom cieľom mapy je uľahčiť vyhľadávanie účinnej pomoci.
Mapa bude obsahovať miesto a názov organizácie, po prekliku sa zobrazí krátka informácia o tom, čomu sa konkrétna organizácia či združenie venujú, dôležité kontakty a preklik na domovskú stránku.
Aby sme vyhľadávanie ešte uľahčili, mapa bude doplnená sériou krátkych päťminútových filmov =
Tieto krátke dokumentárne videoportréty nám cez osobný príbeh človeka s konkrétnym problémom sprostredkujú fungovanie organizácie či združenia.

podporte

Identifikácia projektu

Nápad na projekt sme dostali po vlastnej skúsenosti s prácou so znevýhodnenými ľuďmi. Takýto ľudia sa neraz ocitnú v krízovej situácii, pričom dôvody sú rôzne. Pre ľudí zdravotne hendikepovaných je náročné aktívne sa podieľať na spoločenskom živote, z podpory nedokážu slušne vyžiť, nájsť a udržať si prácu je komplikované. Lepšie na tom nie sú ani národnostné menšiny, ktoré sú diskriminované na základe farby pleti. Taktiež ľudia, ktorí sa v dôsledku nepriaznivej životnej situácie ocitli na ulici, potrebujú poradiť, nasmerovať, aby sa dokázali vrátiť do života aký viedli.
Avšak na to, aby takýto ľudia boli schopní pomoc vyhľadať a využiť, potrebujú vedieť kde ju nájsť a aké možnosti pomoci sa im ponúkajú.

Riešenie problému

Na základe modelových filmov a interaktívnej mapy znevýhodnení ľudia hneď identifikujú problém, vďaka čomu budú vedieť, na ktorú organizáciu sa obrátiť a kde ju nájsť.
V stručnosti to bude prebiehať nasledovne: Film začína objasnením životnej situácie človeka a problému, ktorý akútne rieši alebo riešil. Tento človek navštívi organizáciu, ktorá mu vie poradiť. Práve vďaka osobnej skúsenosti hlavného respondenta budeme schopní danú oragnizáciu čo najcitlivejšie priblížiť divákovi.
Mimovládne organizácie, miesta pomoci a formy podpory budú zhrnuté v závere každého filmu. Na základe mapy ich bude môcť každý človek rýchlo vyhľadať, po prekliku na ne nájde dôležité kontakty, aby si vedel dohodnúť stretnutie a začať svoju situáciu riešiť.

Technické zabezpečenie projektu

Key activities:
Komunikácia s mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami
Päťminútové filmy: príklady osobných príbehov a ich konkrétne riešenia v organizáciách či občianskych združeniach
Webstránka s interaktívnou mapou

Cieľová skupina

1/ Projekt je určený znevýhodneným skupinám obyvateľstva:
Sociálne vylúčeným
Zdravotne postihnutým
Národnostným menšinám
Imigrantom
Sexuálnym menšinám

2/ Mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam
Vďaka projektu bude činnosť mimovládnych organizácií a občianskych združení zviditeľnená a sprístupnená verejnosti.

3/ Širokej verejnosti

Budúcnosť projektu

Projekt bude pokračovať aj po skončení súťaže.
Chceme vytvoriť celú sériu filmov zastupujúcu konkrétne problémy, súťaž nám pomôže naše aktivity rozbehnúť.
Radi by sme interaktívnu mapu rozšírili z Bratislavy postupne na celé územie Slovenska a takto uľahčili všetkým znevýhodneným ľuďom vyhľadať účinnú pomoc.

Členovia nášho tímu a ich zručnosti

Autorky projektu majú niekoľkoročnú skúsenosť s produkciou a postprodukciou videí, disponujú technickým zabezpečením na realizáciu videí. Taktiež majú skúsenosť s fungovaním sociálneho systému na Slovensku.

Autori projektu
Vladimíra Hradecká, vyštudovala dokumentárny film na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Po škole som tri roky učila audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu na ZUŠ Jána Albrechta. Na dokumentárnych filmoch som spolupracovala som s mnohými organizáciami a občienskými združeniami, ktoré sa venujú sociálne slabším skupinám obyvateľstva (Člověk v tísni SR, Človek v ohrození, Jekhetane – Spolu), skupinám ľudí s inou sexuálnou orientáciou (Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť). So všetkými menovanými organizáciami máme spoluprácu na viacerých projektoch. Momentálne pôsobím ako freelancer v prostredí audiovízie.
Portfólio: https://vimeo.com/vladimirahradecka

Maja Brnušáková: Vyštudovala som filozofiu a estetiku na FF UK v Bratislave, po škole som dva roky pracovala v Agentúre podporovaného zamestnávania v Bratislave a v občianskom združení Inklúzia. Spolupracovala som s občianskym združením Bol raz jeden človek. V súčasnosti študujem dokumentárny film na VŠMU v Bratislave a pracujem ako filmár na voľnej nohe.
Portfólio: https://vimeo.com/user10449888

Spolupráca pri realizácii projektu:
Marián Vredík: Animácia a grafika
Renáta Mitašová: Odborná spolupráca pri tvorbe scenára a dramaturgia
Adam Kuchta: Zvuk a zvuková postprodukcia
Martin Šavel: Autorská hudba

Na spoluprácu plánueje osloviť organizície:

Sociálne vylúčení OZ Proti prúdu (Nota bene)
OZ Vagus
Zdravotne postihnutí Agentúru podporovaného zamestnávania v Bratislave
OZ Inklúzia
Liga za duševné zdravie
OZ Bol raz jeden človek
Národnostné menšiny Člověk v tísni Slovenská Republika
OZ Mládež ulice
Imigranti OZ Marginal
Liga za ľudské práva
Sexuálne menšiny OZ Iniciatíva Inakosť
Queer Leaders Forum
Obete domáceho násilia OZ Pomoc
OZ Brána do života

Koho hľadáme

  • programátor
  • web dizajnér
  • ekonóm
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám
  • email: wawqua@gmail.com